Helsingborg

Välkommen till Helsingborgs stads valwebb 

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Den 9 september 2018 är det dags för allmänna val i Sverige och Helsingborgs stad ska bland annat se till att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler med röstmottagare.

Bemanningen av röstmottagare till valet i september 2018 är i nuläget klar. Vid eventuell förhinder kommer vi dock att behöva fylla på med fler personer från vår databas så du är alltid välkommen att göra en intresseanmälan. 

 

Att arbeta som röstmottagare på valdagen och vid förtidsröstning

Röstmottagare som arbetar på valdagen börjar runt klockan 07:00 och jobbar enligt upprättat schema tills dess att rösterna är räknade vilket ibland kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Alla som arbetar som röstmottagare måste delta vid obligatorisk utbildning som varar drygt två timmar och är förlagd kvällstid någon vecka före valdagen. Som röstmottagare under valdagen utgår ett skattepliktigt arvode enligt följande:

Ledamot: 2 943 kronor
Vice ordförande: 3 579 kronor
Ordförande: 4 251 kronor

Förtidsröstningen som genomförs på flera platser runtom i Helsingborg pågår från den 22 augusti fram till och med valdagen den 9 september. Arbetet som röstmottagare under förtidsröstningen är schemalagt och sker såväl dagtid som på kvällar och helger med uppgifter som påminner om dem som förekommer under valdagen. Vid förtidsröstning utgår en ersättning till röstmottagarna om 250 kronor per timme.