Helsingborg

Välkommen till Helsingborgs stads valwebb 

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Den 26 maj 2019 är det dags för val till Europaparlamentet och Helsingborgs stad ska bland annat se till att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler med röstmottagare.

Vi har ännu inte påbörjat bemanningen inför valet till Europaparlamentet, men du är varmt välkommen att fylla i en intresseanmälan om du tycker det verkar spännande att arbeta som röstmottagare. 

 

Att arbeta som röstmottagare på valdagen och vid förtidsröstning

Röstmottagare som arbetar på valdagen börjar runt klockan 07:00 och jobbar enligt upprättat schema tills dess att rösterna är räknade vilket ibland kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Alla som arbetar som röstmottagare måste delta vid obligatorisk utbildning som varar drygt två timmar och är förlagd kvällstid någon vecka före valdagen. Som röstmottagare under valdagen utgår ett skattepliktigt arvode enligt följande:

Ledamot: 2 943 kronor
Vice ordförande: 3 579 kronor
Ordförande: 4 251 kronor

Förtidsröstningen som genomförs på flera platser runtom i Helsingborg startar 18 dagar innan valdagen. Arbetet som röstmottagare under förtidsröstningen är schemalagt och sker såväl dagtid som på kvällar och helger med uppgifter som påminner om dem som förekommer under valdagen. Vid förtidsröstning utgår en ersättning till röstmottagarna om 250 kronor per timme.