Helsingborg

Välkommen till Helsingborgs stads valwebb 

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Den 26 maj 2019 är det dags för val till Europaparlamentet och Helsingborgs stad ska bland annat se till att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler med röstmottagare.

Vi har nu påbörjat bemanningen inför valet till Europaparlamentet. Om du vill tjänstgöra som röstmottagare är du varmt välkommen att fylla i en intresseanmälan, då det fortfarande kan finnas platser kvar. 

 

Att arbeta som röstmottagare på valdagen och vid förtidsröstning

Röstmottagare är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag där du gör en insats för den svenska demokratin. Som röstmottagare jobbar du enligt ett schema och ska vara beredd att börja arbeta runt klockan 07:00 på valdagen och fram till omkring midnatt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Det är viktigt att du som röstmottagare är ansvarstagande och noggrann.

Alla som arbetar som röstmottagare måste delta i en obligatorisk utbildning som varar drygt två timmar och är förlagd kvällstid någon vecka före valdagen. Röstmottagare får ett skattepliktigt arvode enligt följande:

Informatör: 3 011 kronor
Ledamot: 3 011 kronor
Vice ordförande: 3 680 kronor
Ordförande: 4 349 kronor

Förtidsröstning genomförs på flera platser runtom i Helsingborg startar 18 dagar innan valdagen. Arbetet som röstmottagare under förtidsröstningen är schemalagt och sker såväl dagtid som på kvällar och helger med uppgifter som påminner om dem som förekommer under valdagen. Vid förtidsröstning utgår en ersättning till röstmottagarna om 250 kronor per timme.