Helsingborg

Intresseanmälan

Välkommen in med din intresseanmälan för att arbeta som röstmottagare i Helsingborgs stad.

Placering

Valkansliet arbetar med att tillgodose så många önskemål om placering som möjligt. Vårt huvudsakliga mål är dock att bemanna våra valdistrikt utifrån aktuella förutsättningar. Om du arbetat i tidigare val, kan vi därmed inte garantera att du får behålla samma placering.

Behandling av personuppgifter

När du skickar in din intresseanmälan att delta som röstmottagare registrerar vi de personuppgifter som du angett i vårt datasystem för administration av röstmottagare. De rättsliga grunderna för behandlingen är uppgift av allmänt intresse samt vidtagande av åtgärder för att eventuellt ingå avtal om medverkande i valet med dig. Personuppgiftsansvarig är Helsingborgs stad, Val- och demokratinämnden.

För att läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och hitta kontaktuppgifter till oss se här.Har du tillgång till bil?
Kan du arbeta under förtidsröstningen?
För att kunna arbeta under förtidsröstning måste du vara tillgänglig under dagtid från 18 dagar före valdagen.
Ange kortfattat om du har tidigare erfarenheter av valarbete eller annat relevant administrativt arbete. Här kan du även lämna önskemål om att jobba som ordförande eller vice.
Behandling av personuppgifter