Helsingborg

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Helsingborgs stad fyller du i nedanstående formulär. Under övrigt får du gärna kortfattat skriva om du har tidigare erfarenheter av att arbeta med val eller liknande administrativt arbete samt om du är intresserad av att arbeta under förtidsröstningen.

 

Behandling av personuppgifter

När du skickar in din intresseanmälan att delta som röstmottagare registrerar vi de personuppgifter som du angett i vårt datasystem för administration av röstmottagare. De rättsliga grunderna för behandlingen är uppgift av allmänt intresse samt vidtagande av åtgärder för att eventuellt ingå avtal om medverkande i valet med dig. Personuppgiftsansvarig är Helsingborgs stad, Valnämnden.

För att läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och hitta kontaktuppgifter till oss se här.Har du tillgång till bil?

Behandling av personuppgifter